O projekcie

Dla Bibliotek

Jak zostać biblioteką partnerską systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica?

 1. Zainteresowana przystąpieniem do systemu biblioteka powinna pobrać ze strony Academiki teksty dwóch regulaminów:

  dla bibliotek Regulamin-CWPN-Academica.pdf

  dla użytkowników Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf

  i zapoznać się z nimi.
 2. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji, która jest załącznikiem nr 1 do regulaminu dla bibliotek, należy ją przesłać do Biblioteki Narodowej (na adres: Biblioteka Narodowa, Oddział Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa).
 3. Na podstawie prawidłowo wypełnionej deklaracji biblioteka zostanie zarejestrowana w systemie Academica i otrzyma wysłany przesyłką poleconą lub kurierem nośnik z oprogramowaniem. Przed wysyłką oprogramowania pracownik Biblioteki Narodowej skontaktuje się ze wskazanym w deklaracji upoważnionym pracownikiem biblioteki w celu ustalenia liczby terminali i przekazania danych dostępowych.
 4. W oczekiwaniu na przesyłkę biblioteka powinna przygotować komputer, który będzie pełnił funkcję terminala. System Academica został tak pomyślany, aby komputer-terminal nie posiadał szczególnych wymagań i skomplikowanych procedur. Do poprawnego działania powinna wystarczyć maszyna, która posiada dwurdzeniowy procesor i przynajmniej 4 GB pamięci oraz możliwość uruchamiania systemu (bootowanie) z pamięci flash (pendrive).Szczegółowe warunki techniczne, jakie powinien spełniać terminal są opisane w załączniku nr 2 do regulaminu CWPN Academica.
 5. Na przygotowanym komputerze upoważniony pracownik danej biblioteki powinien zainstalować przesłane oprogramowanie, postępując zgodnie z dołączoną instrukcją. Biblioteka może przygotować więcej niż jeden terminal. Liczba terminali, w zależności od potrzeb biblioteki, może ulegać zmianom.
 6. Po zainstalowaniu oprogramowania można rozpocząć korzystanie z systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wskazane jest, aby biblioteka partnerska dysponowała przynajmniej jednym komputerem, który będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na terminal CWPN Academica. Stacja robocza, na której zostanie zainstalowana Academica powinna być dedykowana wyłącznie do tego. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jednak korzystanie z Academiki jako „systemu live” wprost z pendrive’a. Może to jednak powodować utrudnienia i być kłopotliwe w codziennej pracy, dlatego zalecamy przeznaczenie jednego komputera wyłącznie do obsługi CWPN Academica.

Oprogramowanie Academica oparte jest o rozwiązania open source – system to zmodyfikowana dystrybucja Linuksa. Pragniemy zaznaczyć, że  Academica jest systemem bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich bibliotek, które chcą przystąpić do projektu i spełniają powyższe wymagania. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag prosimy skorzystać z formularza kontaktowego lub wysłać mail na adres academica@academica.edu.pl.

Regulamin CWPN Academica

Regulamin użytkownika Academica

Program Innowacyjna Gospodarka Biblioteka Narodowa Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego