O projekcie

Historia

Biblioteka Narodowa realizowała projekt Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academicaw latach 2010-2014. Projekt powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

Celem projektu było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom użytkownicy korzystają z elektronicznych publikacji naukowych za pomocą dedykowanych terminali zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Rejestracja czytelników korzystających z systemu Academika dokonywana jest za pomocą kart bibliotecznych.

Udostępnianie publikacji naukowych odbywa zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a same dzieła podlegają ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych. Dlatego też w wypożyczalni Academica zaimplementowano system rezerwacji, umożliwiających zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w wybranej bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji są dostępne bez żadnych ograniczeń.

W ramach projektu Biblioteka Narodowa zakupiła 8 nowoczesnych skanerów, w tym 6 skanerów automatycznych do książek i mikrofilmów oraz wyposażenie repozytorium cyfrowego umożliwiającego bezpieczne długookresowe przechowywanie reprodukcji cyfrowych. Przygotowano również oprogramowanie do obsługi ścieżki digitalizacji oraz oprogramowanie do obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych i systemu rezerwacji publikacji. Dzięki zrealizowanym inwestycjom możliwe stało się wdrożenie procesu masowej digitalizacji publikacji ze zbiorów biblioteki Narodowej, ich bezpiecznej archiwizacji oraz udostępnianie ich bibliotekom naukowym i publicznym w całej Polsce na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego dokumentów cyfrowych.

Projekt został zakończony w październiku 2014 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program Innowacyjna Gospodarka Biblioteka Narodowa Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego